Privacy Verklaring

Eemvallei Mediaproducties, gevestigd aan
Schoolstraat 2
3742 CE Baarn
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.eemvalleimedia.nl
Schoolstraat 2
3742 CE Baarn
J.M. van der Stoep is de Functionaris Gegevensbescherming van Eemvallei Mediaproducties Hij is te bereiken via info@eemvalleimedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Eemvallei Mediaproudcties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eemvalleimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Eemvallei Mediaproducties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Eemvallei Mediaproducties maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Eemvallei Mediaproducties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Eemvallei Mediaproducties deelt uw persoonsgegevens niet met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Eemvallei Mediaproducties gebruikt zelf geen directe cookies of vergelijkbare technieken. U kunt echter wel indirect cookies ontvangen als u via onze site een video op YouTube bekijkt.

Op onze website gebruiken we YouTube. Dit is een videoportal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, hierna te noemen “YouTube.”
YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.
Gecertificeerd volgens het EU-VS privacyschild https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Garandeert Google en daarmee de dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden gerespecteerd bij het verwerken van gegevens in de VS.
We gebruiken YouTube in combinatie met de geavanceerde privacymodusfunctie om je video’s te laten zien. Rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website. Volgens YouTube betekent de Enhanced Privacy Mode-functie dat de onderstaande gegevens niet naar de YouTube-server worden verzonden, tenzij je daadwerkelijk een video start.
Zonder deze ‘Geavanceerde privacy’ wordt u verbonden met de YouTube-server in de Verenigde Staten zodra u een van onze webpagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten.
Deze verbinding is vereist om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. In de loop van dit proces verzamelt en verwerkt YouTube op zijn minst uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt. Het maakt ook verbinding met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google.
Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, geeft YouTube de verbindingsinformatie door aan je YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je ofwel uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je YouTube-gebruikersaccount maken.
Voor zowel functionaliteit als voor de analyse van het gebruik, bewaart YouTube permanent cookies via uw internetbrowser op uw apparaat. Als u het niet eens bent met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Zie “Cookies” hierboven voor meer informatie.
Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw gerelateerde rechten en beveiligingen die Google bezit
https://policies.google.com/privacy beschikbare privacykennisgevingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@eemvalleimedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Eemvallei Mediaproducties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Eemvallei Mediaproducties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Eemvallei Mediaproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eemvalleimedia.nl.